สะดวกกับการเปิดพอร์ต ที่ทำได้อย่างง่ายดาย
วันนี้ท่านสามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล. เอเซีย พลัส ได้ถึง 3 วิธี
1
เปิดบัญชี
กับเจ้าหน้าที่ บล. เอเซีย พลัส
ลงทะเบียนไม่กี่ขั้นตอน เจ้าหน้าที่ บล. เอเซีย พลัส จะรีบทำการติดต่อกลับหาคุณทันที
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
2
เปิดบัญชีออนไลน์
รูปแบบใหม่!
สะดวกแบบใหม่ล่าสุด เปิดบัญชีออนไลน์ง่ายๆ ทุกช่องทาง
เปิดบัญชีออนไลน์
3
สมัครทางไปรษณีย์
 
เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วนำส่งเอกสารให้กับ บล. เอเซีย พลัส
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วิธียืนยันตัวตน
เพื่อ เตรียมตัว เปิดบัญชีกับเอเซีย พลัส
เอกสารสำคัญในการเปิดบัญชี
เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการเปิดพอร์ต อัพโหลดเอกสารผ่านมือถือของคุณได้ทันที
บุคคลธรรมดา
  • 1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  • 2. สำเนาบัตรประชาชน
  • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 4. รายงานทางการเงิน หรือสำเนาการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 3 เดือน
  • 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าแรก สำหรับขอหักบัญชีเงินฝาก
  • 6. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
    หากลูกค้าเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา กรุณาแนบเอกสาร W9
    หรือหากมีข้อบ่งชี้ว่าเข้าข่ายพลเมืองสหรัฐอเมริกา กรุณาแนบเอกสาร W8
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม